دنیای جدیدی که امروز من و شما در آن زندگی می کنیم، با انبوهی از نظریه های کودک و عقاید و تفسیر و تبیین های مختلف از شناخت کودکان پر شده است. بیایید برای چند دقیقه تمام آن ها را یه گوشه ای از ذهنمان رها کنیم و فارغ از هر فکر و عقیده و استنباطی بار دیگر به خودمان برگردیم. یک بار دیگر به کودک زیبایتان بدون هر فکر و نظریه ای نگاه کنید. دقیق تر نگاه کنید. او خود شماست. انگار بار دیگر متولد شده اید. او شماست که دوباره از ابتدا در حال تجربه دنیاست. چقدر دوست داشتید کسی با مهربانی شما را در آغوش بگیرد و فقط دوستتان بدارد. پس او را در آغوش بگیرید. این بار محکم تر... مهربان تر و احساس کنید خودتان را در آغوش گرفته اید. خودتان را در تجربه جدیدی از دنیایی دیگر کمک کنید. او کودک است. فقط به مهربانی و کمک دلسوزانه شما احتیاج دارد تا قد بکشد و بزرگ شود. او با صدای آرام شما آرام می شود. با آغوش گرم شما به هیچ آغوشی نیاز پیدا نمی کند. با محبت شما ماندگار می شود. سعی کنید تمام احساسش را احساس کنید و با او همراه شوید. وقتی در کنار او هستید به این فکر کنید که او فقط شما را دارد. به چشم های کودکتان وقتی چیزی می خواهد دقت کرده اید که چقدر مظلوم و خواستنی می شود؟ این یعنی او شما را همه میبیند. با کسی که فقط شما را میبیند خیلی مهربان باشید. از نگاه او به دنیا نگاه کنید. خواهید دید چقدر دنیایتان خواستنی تر می شود. فراموش نکنید محبت تنها راه ورود به دنیای هر انسانی به خصوص کودکان است. وقتی او با محبت شما همراه شد، درهای قلبش را به رویتان می گشاید و به همین راحتی شناخت حاصل می شود. حالا که او را شناخته اید، یه کم بیشتر مسئولیت به عهده اتان قرار گرفته است. مسئولیت پذیری اصلا مسأله هولناکی نیست. همین که آرام آرام به وظایفی که می دانید بر عهده دارید عمل کنید یعنی انسان مسئولیت پذیری هستید. همین که وقتی کودکتان شما را خواست او را بخواهید. به حرف هایی که می زند با اشتیاق گوش دهید. اگر درخواستی دارد فقط چند دقیقه زمان بگذارید و خواسته اش را اجابت کنید. این کار خود را اصلا دست کم نگیرید و به راحتی آن را به دیگران واگذار نکرده و خودتان را مدیون روزهای شیرینی که از دست داده اید نکنید. شاید شما متوجه اهمیت بسیار زیاد این همراهی نشوید اما کودکتان به خوبی متوجه می شود و آینده اش را با آن می سازد. این فرشته های کوچک را باید زندگی کرد. مطمئن باشید دنیا با این فرشته ها حتما دنیای خواستنی تری خواهد شد.